Welcome to our career page

We are looking for talented people

About us

Our company started with only a 3-person testing team, but as the demand of our customers grew, so did our growth. We wanted to satisfy all the needs of our customers, so now, in addition to testing, development, DevOps, and business analysis are also part of our main profile. With the help of our professional team, we respond quickly and efficiently to the needs of our customers. The proportion of our experienced colleagues is higher than average, but we know it is never a shame to learn, and we also consider it important for employers to educate the next generation, so we strive to give our less experienced colleagues insight into bigger tasks.

We were small, but we dared to dream big, so TheOutsourcePro BT has been present in the market since September 2019 as Prozenda Kft. The change of brand and image is not only designed to support the growth of our company, but also our place in the labor market, as we know that we can only deliver quality work from our hands with the help of the right professionals.

This is how we do it

Prozenda TDD

Perks & Benefits

A selection of what we have to offer

 • Growing Team
 • Learning opportunities
 • Company-wide Retro Meeting
 • A+ Office Building
 • Home Office regurarly
 • Cafeteria
 • Premium laptop + 2*24'' monitor
 • Team Breakfasts
 • Lot of Fun :)
 • Team Events (Annual Team Event, Movies, Board and Online Games, Grill Party, Xmas Party, etc.)

Our team

The people make this place better every day

Gery
Gabi
Bea
Kinga
Laci
Andor
Arni
Benedek
Csabi
Dani
Radesz
Beni
Tündi
Attila
Attila
Ákos
Bence
Bálint
Ervin
Tibor
Zoli
Máté
Karcsi
Gabi
István

From audit to "do it"

Our Director about his journey

During my last year at the university a successful businessman told me that (financial) audit is like a speedboat. He was right. I spent almost seven years at EY. It was a very tough time but I have got to know more than 100 companies and I have seen not only the books of these 100 companies, but I have learned about their operation, structure and processes. Most projects had short deadlines, so systems had to be quickly evaluated. However, I did not only assess these processes to find where the risks were, but it was always in my mind how could I do it better and optimize them.

Then I went to England to work for an online travel company, where I saw that most people know only a little part of the processes, only their own, brief environment and they are concerned only about what directly matters to them in their day to day job. And this was true on more levels of the company structure. They were not moved by the "why so?", especially not by the "Why not that?" and „Why not that in a better way?” It quickly turned out that it can be an advantage for me to look further and think about how to do things differently. Then the ideas came about how to save time and money or how to do the tasks differently.

My first assignment as a company came the same way. There was a task that I felt could be optimized. I worked the idea out, planned it then told one of the big bosses who bought into it. We tried it and the idea turned out to be successful. I created more value for the company than if we were working by the original instructions and even saved money for the company. This is how my entrepreneurial career started. To do things in a more efficient way and to go the extra mile.

This continues to influence my company philosophy every day. That is how I stand for clients, get to know the processes in the shortest possible time and figure out how to do it better. I am even involved in software architecture to a certain degree where these simplifying ideas help the work of professionals.

Also the same applies to my own internal processes. I always try to simplify and optimize operational activities. Most of the times the goal is to automate and reduce administration.

Location

This is where we meet at work

Prozenda Office

Science Park, Building "B", 6th Floor
1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20.

Contact Us

Company: Prozenda Hungary Kft.

Address: 8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond u. 82.
Locations:
Science Park, B Épület, 1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20.
3933 Olaszliszka, Szent István út 104.

Phone: +36 20 517 8409
Email: hello@prozenda.com, career@prozenda.com
Website: www.prozenda.com

Registering Authority: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Registration number: 07 09 030318
Tax number: 27057304-2-07
Chamber: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Hosted by Recruitee


GINOP Plusz-3.2.1-21

A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül 

Kedvezményezett neve: Prozenda Hungary Kft.

Szerződött támogatás összege: legfeljebb 18.842.159,- Ft

 • képzési költség támogatás: legfeljebb 8.230.159,- Ft
 • kieső munkaidőre járó bértámogatás: legfeljebb 5.362.000,- Ft
 • projektelőkészítés költsége: legfeljebb 500.000,- Ft
 • projektmenedzsment költségei: legfeljebb 550.000,- Ft
 • szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei - szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás: legfeljebb 4.200.000,- Ft
 • A támogatás képzési költség támogatásra és bértámogatásra egyaránt érvényes intenzitása: 70 %
 • A projektelőkészítési és projektmenedzsment költségek támogatási intenzitása 100%-os mértékű.
 • A képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazására nyújtott támogatásra érvényes intenzitás: 100 %

Szerződött támogatási intenzitás:

A projekt célja:

A projekt célja, hogy a munkahelyi képzések megvalósítása révén a vállalkozás növelni tudja termelékenységét.

Képzések bemutatása:

Képzés megnevezése és Képzés rövid leírása

Vezetői coaching

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevők kerüljenek olyan vezetési ismeretek (önismeret, vezetéselmélet, kommunikáció, konfliktuskezelés) birtokába, amelyek segítségével nagyobb önbizalommal, sikeresen tudják ellátni jelenlegi/jövőbeli feladataikat.

Innovációs menedzsment gyakorlatok

A képzés speciális ismeretek nyújt egy feladat vagy folyamatos munkavégzés során felmerülő innovációs folyamatok, lehetőségek felismeréséhez és elvégzéséhez a résztvevők aktív közreműködésével.

Személyiségfejlesztés és konfliktuskezelés a mindennapokban

A képzés nyújtson segítséget a résztvevők számára személyiségük- és fejlesztendő területeik felismerésében. Adjon iránymutatást a fejlesztendő területekre fejlesztésére, megoldási terv készítésére. További cél a konfliktus fogalmának megismertetése, a helyzetfelismerési technikák elsajátíttatása és a konfliktusok hatékony kezelési módszereinek átadása, elsajátíttatása.

Projektszemlélet, projekt alapú gondolkodás

A résztvevők projektszemléletének, projekt alapú gondolkodásának erősítése. A résztvevők megértik a projektszemlélet lényegét, alapelveit, koncepcióit. Erősödik a résztvevők projekt alapú gondolkodása.

Önismeret és énkép

A képzés nyújtson segítséget a képzésen résztvevők személyiségének megismeréséhez, az önismeret elmélyítéséhez. Segítse az előnyös tulajdonságok használatát a mindennapi tevékenységekben, fejlessze az érzelmek kezelését, a mások elfogadását, a kapcsolatteremtést-, építést.

Problémamegoldó képességek fejlesztése

A képzés sikeres elvégzésével fejlődik a résztvevők problémamegoldó szemléletmódja, olyan probléma felismerési és-kezelési birtokába kerülnek, amelyek segítségével sikeresebben tudják ellátni feladataikat.

Önismeret és általános kommunikációs készség fejlődése, kibővülése, Interakciók, együttműködés eredményességének javulása, Konfliktushelyzetek megfelelő kezelésének képessége, Problémamegoldó szemléletmód kialakulása, Problémamegoldó készség fejlődése, erősödése

Érzékenyítő tréning

Az érzékenyítő tréninget olyan csoportoknak és közösségben dolgozóknak szervezzük, akik szeretnék, ha a mássággal, a hátránnyal élő embertársaink felé nagyobb empátiával, elfogadással tudnának viszonyulni. E mellett szükséges, hogy a résztvevők megismerjék, hogyan lehet úgy segíteni hátránnyal élő társaikat, hogy közben azok értékes és hasznos tagjai legyenek a közösségnek.

Infokommunikációs technológiák alkalmazása 

A résztvevő legyen képes a számítógép felhasználói szintű kezelésére, biztonságos használatára. A program közvetett célja, hogy az elsajátított ismeretek birtokában a résztvevő legyen képes magabiztosan beilleszkedni az információs társadalomba.

Elektronikus kommunikáció a távmunkában

A képzés átfogó célja a távmunkában és a hagyományos formában dolgozó vezetők, valamint munkavállalók közötti információcsere hatékonyabbá tétele. A résztvevők ismerjék meg a levelezőrendszer felépítését, normál és speciális beállításait, kiegészítő funkcióit és azok használatát, az elektronikus levelezés kultúráját és íratlan szabályait, legyenek képesek email küldésére és fogadására, a levelező rendszerben történő gyors navigálásra, információcserére. 


Képzések ütemezése:

Képzés megnevezése és Tervezett megvalósítás

Vezetői coaching 2023.08.01 – 2023.08.31.

Innovációs menedzsment gyakorlatok 2023.08.01 – 2023.09.30.

Személyiségfejlesztés és konfliktuskezelés a mindennapokban 2023.09.01 – 2023.10.31.

Projektszemlélet, projekt alapú gondolkodás 2022.12.13 – 2023.05.24.

Önismeret és énkép 2022.12.15 – 2023.10.04.

Problémamegoldó képességek fejlesztése 2023.01.20 – 2024.01.31.

Érzékenyítő tréning 2024.01.01 – 2024.01.31.

Infokommunikációs technológiák alkalmazása 2023.06.01 – 2023.08.31.

Elektronikus kommunikáció a távmunkában 2023.11.01 – 2024.01.31.