Ugrás a tartalomhoz

Ginop támogatás

Kedvezményezett neve: Prozenda Hungary Kft.

Szerződött támogatás összege: legfeljebb 18.842.159,- Ft

  • képzési költség támogatás: legfeljebb 8.230.159,- Ft

  • kieső munkaidőre járó bértámogatás: legfeljebb 5.362.000,- Ft

  • projektelőkészítés költsége: legfeljebb 500.000,- Ft

  • projektmenedzsment költségei: legfeljebb 550.000,- Ft

  • szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei - szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás: legfeljebb 4.200.000,- Ft

  • A támogatás képzési költség támogatásra és bértámogatásra egyaránt érvényes intenzitása: 70 %

  • A projektelőkészítési és projektmenedzsment költségek támogatási intenzitása 100%-os mértékű.

  • A képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazására nyújtott támogatásra érvényes intenzitás: 100 %

Szerződött támogatási intenzitás:

A projekt célja:

A projekt célja, hogy a munkahelyi képzések megvalósítása révén a vállalkozás növelni tudja termelékenységét.

Képzések bemutatása:

Képzés megnevezése és Képzés rövid leírása

Vezetői coaching

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevők kerüljenek olyan vezetési ismeretek (önismeret, vezetéselmélet, kommunikáció, konfliktuskezelés) birtokába, amelyek segítségével nagyobb önbizalommal, sikeresen tudják ellátni jelenlegi/jövőbeli feladataikat.

Innovációs menedzsment gyakorlatok

A képzés speciális ismeretek nyújt egy feladat vagy folyamatos munkavégzés során felmerülő innovációs folyamatok, lehetőségek felismeréséhez és elvégzéséhez a résztvevők aktív közreműködésével.

Személyiségfejlesztés és konfliktuskezelés a mindennapokban

A képzés nyújtson segítséget a résztvevők számára személyiségük- és fejlesztendő területeik felismerésében. Adjon iránymutatást a fejlesztendő területekre fejlesztésére, megoldási terv készítésére. További cél a konfliktus fogalmának megismertetése, a helyzetfelismerési technikák elsajátíttatása és a konfliktusok hatékony kezelési módszereinek átadása, elsajátíttatása.

Projektszemlélet, projekt alapú gondolkodás

A résztvevők projektszemléletének, projekt alapú gondolkodásának erősítése. A résztvevők megértik a projektszemlélet lényegét, alapelveit, koncepcióit. Erősödik a résztvevők projekt alapú gondolkodása.

Önismeret és énkép

A képzés nyújtson segítséget a képzésen résztvevők személyiségének megismeréséhez, az önismeret elmélyítéséhez. Segítse az előnyös tulajdonságok használatát a mindennapi tevékenységekben, fejlessze az érzelmek kezelését, a mások elfogadását, a kapcsolatteremtést-, építést.

Problémamegoldó képességek fejlesztése

A képzés sikeres elvégzésével fejlődik a résztvevők problémamegoldó szemléletmódja, olyan probléma felismerési és-kezelési birtokába kerülnek, amelyek segítségével sikeresebben tudják ellátni feladataikat.

Önismeret és általános kommunikációs készség fejlődése, kibővülése, Interakciók, együttműködés eredményességének javulása, Konfliktushelyzetek megfelelő kezelésének képessége, Problémamegoldó szemléletmód kialakulása, Problémamegoldó készség fejlődése, erősödése

Érzékenyítő tréning

Az érzékenyítő tréninget olyan csoportoknak és közösségben dolgozóknak szervezzük, akik szeretnék, ha a mássággal, a hátránnyal élő embertársaink felé nagyobb empátiával, elfogadással tudnának viszonyulni. E mellett szükséges, hogy a résztvevők megismerjék, hogyan lehet úgy segíteni hátránnyal élő társaikat, hogy közben azok értékes és hasznos tagjai legyenek a közösségnek.

Infokommunikációs technológiák alkalmazása 

A résztvevő legyen képes a számítógép felhasználói szintű kezelésére, biztonságos használatára. A program közvetett célja, hogy az elsajátított ismeretek birtokában a résztvevő legyen képes magabiztosan beilleszkedni az információs társadalomba.

Elektronikus kommunikáció a távmunkában

A képzés átfogó célja a távmunkában és a hagyományos formában dolgozó vezetők, valamint munkavállalók közötti információcsere hatékonyabbá tétele. A résztvevők ismerjék meg a levelezőrendszer felépítését, normál és speciális beállításait, kiegészítő funkcióit és azok használatát, az elektronikus levelezés kultúráját és íratlan szabályait, legyenek képesek email küldésére és fogadására, a levelező rendszerben történő gyors navigálásra, információcserére.

Képzések ütemezése:

Képzés megnevezése és Tervezett megvalósítás

Vezetői coaching 2023.08.01 – 2023.08.31. Innovációs menedzsment gyakorlatok 2023.08.01 – 2023.09.30. Személyiségfejlesztés és konfliktuskezelés a mindennapokban 2023.09.01 – 2023.10.31. Projektszemlélet, projekt alapú gondolkodás 2022.12.13 – 2023.05.24. Önismeret és énkép 2022.12.15 – 2023.10.04. Problémamegoldó képességek fejlesztése 2023.01.20 – 2024.01.31. Érzékenyítő tréning 2024.01.01 – 2024.01.31. Infokommunikációs technológiák alkalmazása 2023.06.01 – 2023.08.31. Elektronikus kommunikáció a távmunkában 2023.11.01 – 2024.01.31.